ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
dle nařízení Vlády ČR proběhnou v letošním roce Zápisy do prvních tříd bez účasti dětí. Připravili jsme pro Vás několik možností, jak přihlásit dítko do školy a zároveň minimalizovat kontakt mezi námi.
K dispozici jsou dva formuláře (vyberte pouze jeden):

A) Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání + informace pro rodiče

B) Žádost o odklad povinné školní docházky + informace pro rodiče

V případě odkladu nevyplňujete Žádost o přijetí, ale je nutno doložit doporučení PPP/SPC a dětského lékaře.
(Nemáte-li tato doporučení nyní k dispozici, předáte je škole dodatečně.)

Pokud nemáte možnost stažení a vytištění žádosti, lze si jí vyzvednout ve škole každý den od 8:00 do 10:00 (doporučujeme do 24. 4. 2020 z důvodu zpracování).

Termín odevzdání Žádosti A) i B) je do 30. 4. 2020.

V žádosti vyplňte e-mailové adresy a telefonní čísla, abychom s Vámi mohli dále komunikovat.

Součástí žádosti jsou také "Informace pro rodiče", které, prosíme, podepište a přiložte k žádosti.

V rámci minimálního kontaktu Vás prosíme o dodání „Žádosti“ a doporučení (v případě Žádosti o odklad) poštou nebo vložením do schránky školy, která je umístěna u hlavního vchodu. Podepsanou „Žádost“ lze i naskenovat a poslat jako přílohu mailem na adresu: zapis@zsnovapaka.cz.
Další informace získáte na tel. čísle: 733 642 164 - PaedDr. Jarmila Tázlarová

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ


K zápisu pro školní rok 2020/2021 přicházejí a zápis absolvují:
1. Děti narozené v období 1. 9. 2013 - 31. 8. 2014.
2. Děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.
3. Děti, které dovrší 6 let věku po 1. 9. 2020, nejpozději však 30. 6. 2021.
    V tomto případě je nutné doložit:
    a) U dětí, které dosáhnou věku 6 let v období 1. 9. - 31. 12. 2020,
doporučení PPP/SPC.
    b) U dětí, které dosáhnou věku 6 let v období 1. 1. – 30. 6. 2021,
doporučení PPP/SPC a pediatra.

Škola přijímá:
1. Přednostně děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy.
2. Sourozence žáků školy z nespádových oblastí.
3. Ostatní děti z nespádových oblastí.

Spádová oblast školy:

Nová Paka