23.
říj

Výzva MŠMT č. 02_16_022

Výzva MŠMT č. 02_16_022 Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002993 Název projektu: „AMOS22“ Číslo jednací projektu: MSMT-34923/2016-8 Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy…(více)