Harmonogram školního roku

Organizace školního roku 2018/2019 

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne na naší základních škole v pondělí 3. 9. 2018.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. 1. 2019.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. 6. 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí a úterý 29. - 30. 10. 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu  2. 1. 2019. 
Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. 2. 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne od 11. 3 .- 17. 3. 2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek a pátek  18. - 19. 4. 2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. 6. 2019 do neděle 1. 9. 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. 9. 2019.

Ředitelské volno:  

 • čtvrtek 27. 9 .2018
 • čtvrtek 20. 12. 2018
 • pátek  21. 12. 2018

Vánoční dílničky

 • středa 19. 12. 2018

Pedagogické rady

 • 27. 8. 2018   
 • 31. 8. 2018
 • 3. 9. 2018
 • 8. 11. 2018
 • 24. 1. 2019
 • 4. 4. 2019
 • 20. 6. 2019

uzavření  klasifikace  je 48 hodin před hodnotící  poradou.

Termíny  provozních  porad

 • pondělí  od 13,30 hodin /  dle potřeby/

Sdružení rodičů – třídní  schůzky

vždy od 15.00  do 17.00 hodin v těchto dnech:

 • 16. 5. 2019

Konzultační hodiny

vždy od 15.00 – 16.30 hodin v těchto dnech

 • 21. 3. 2019
 • 11. 4. 2019

Zápis do 1. tříd

 • pátek 5. 4. 2019 
 • sobota 6. 4. 2019