Harmonogram školního roku

Organizace školního roku 2019/2020 

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne na naší základních škole v pondělí 2. 9. 2019.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. 1. 2020.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. 6. 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý a středu 29. - 30. 10. 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí ve pátek 3. 1. 2020. 
Vyučování začne ve pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. 1. 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne od 3. 2 .- 9. 2. 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek a pátek  9. - 10. 4. 2020.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. 7. 2020 do pondělí 31. 8. 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. 9. 2020.

Ředitelské volno:  

 • 31. 10. 2019
 • 1. 11. 2019
 • 20. 12. 2019

Vánoční dílničky

 • čtvrtek 19. 12. 2019

Pedagogické rady

 • 26. 8. 2019   
 • 30. 8. 2019
 • 2. 9. 2019
 • 7. 11. 2019
 • 23. 1. 2020
 • 2. 4. 2020
 • 24. 6. 2020

uzavření  klasifikace  je 48 hodin před hodnotící  poradou.

Termíny  provozních  porad

 • pondělí  od 13,45 hodin /  dle potřeby/

Sdružení rodičů – třídní  schůzky

vždy od 15.00  do 17.00 hodin v těchto dnech:

 • 19. 9. 2019
 • 12. 12. 2019
 • 14. 5. 2020 

Konzultační hodiny

vždy od 15.00 – 16.30 hodin v těchto dnech

 • 24. 10. 2019
 • 26. 3. 2020

Setkání rodičů a žáků se zástupci středních škol

 • 24. 10. 2019 15,00 - 16,30

Zápis do 1. tříd

 • pátek 3. 4. 2020 
 • sobota 4. 4. 2020