Školní družina

Školní družina

Školní družina /dále jen ŠD/ je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Ve dnech šk. vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.

Pracuje podle ŠVP.

Cílem ŠD je kromě relaxace a odpočinku po vyučování a obědě rozvoj pohybových a tělesných dovedností. K těmto činnostem využíváme sportovní halu, a za příznivého počasí sportovní hřiště v okolí školy. Také naším cílem je u žáků rozvíjet výtvarné, hudební a estetické cítění.

 

Ve šk.roce 2021/2022 jsme přivítali v naší ŠD 54 prvňáčků, kteří byli doplněni žáky druhých, třetích a čtvrtých tříd.

Žáci jsou rozděleni do 6 oddělení.

I.oddělení          2.B + 3.A  vychovatelka Jana Hamanová

II.oddělení         3.A + 3.B + 4.A + 4.B    vychovatel Martin Štryncl

III.oddělení        1.A  vychovatelka Lucie Němcová

IV.oddělení       1.B  vychovatelka Kateřina Drašarová

V.oddělení         2.A + 2.C   vychovatelka Jana Štrynclová

VI. oddělení       ZŠ praktická vychovatelka Renáta Vaňková

 

Provoz ŠD

Ranní družina                6,15 – 7,20

Odpolední družina        11,20 – 16,00

Vyzvedávání žáků po obědě do 13,00 a od 14,00 hodin. Z důvodu nenarušování zájmových činností, od 13,00 do 14,00 žáci ze ŠD neodchází.

Všechny děti mají možnost výběru různých her, stavebnic, časopisů a hraček, které každým rokem doplňujeme podle potřeby.

Nezapomínáme na každodenní pobyt venku, který slouží k obnovení duševních a fyzických sil. Chodíme na vycházky do přírody, nebo využíváme okolní sportovní hřiště a náš školní dvůr. Zde děti mohou jezdit na motokárách, využívat dřevěnou průlezku, kolotoč a trampolíny.

Podporujeme kamarádské vztahy a vzájemnou pomoc, aby rodiče měli jistotu, že je o jejich děti dobře postaráno.