Školní družina

Školní družina

Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Ve své činnosti se řídí zejména vyhláškou 74/2005 o zájmovém vzdělávání, školským zákonem a směrnicemi školy. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Částečně plní také funkci sociální. ŠD pracuje podle tematického plánu, který je systematicky řízen podle aktuální situace a ročního období. Dále navazuje hravou formou na učivo. 

 

 

Žáci jsou rozděleni do 6 oddělení.

ŠD                             Vychovatel(ka)                            Třídy                                 Telefon

Družina 1                  Hamanová Jana                          1.B                                    776692910

Družina 2                  Štryncl Martin                              3.A + 3.B                          776686598

Družina 3                  Ing. Němcová Lucie                    2.B                                   776691416

Družina 4                  Drašarová Kateřina                     2.B + 3.B                         776694157

Družina 5                  Štrynclová Jana                          1.A                                   774595812

Družina 6                  Vaňková Renata                          ZŠ praktická                  604382219

 

 

Provoz ŠD

Ranní družina                6,15 – 7,20 hodin

Odpolední družina        11,20 – 16,00 hodin