Zápis do prvních tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, srdečně Vás zveme na zápis do první třídy.

Zápis proběhne v pátek 5. 4. 2019 od 14:00 do 18:00 a v sobotu  6. 4. 2019 od 8:30 do 11:30.

Škola nabízí kromě povinné výuky:
příjemné prostředí v tradiční budově, individuální přístup k dětem, možnost slovního hodnocení, možnost navštěvovat školní družinu, výuku informatiky (4. – 9. roč.), nápravu a péči o děti se všemi druhy vývojových poruch učení, výuku anglického jazyka od 1. třídy v rámci nepovinných předmětů, nepovinné předměty zaměřené na tělesnou, výtvarnou, hudební a ekologickou výchovu, výuku s využitím moderní techniky (interaktivní tabule a speciální programy),  moderní halu pro sportovní účely.

Vážení rodiče, k zápisu přineste své občanské průkazy a rodný list dítěte.

Průběh zápisu

1) Zápis začíná po vstupu do budovy školy.  Rodiče obdrží tyto dokumenty a vyplní je společně s učiteli 2.stupně v učebně ŠD4

 1. Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ
 2. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 3. (případně – Žádost o odklad školní docházky)

2) K zápisu jsou určeny 2 učebny školní družiny a učebna přípravné třídy

Průběh zápisu:

Požadavky na dítě při školním zápisu:

 • básnička, písnička, obecný rozhled  – komunikace s učitelem
 • matematické představy, jemná motorika
 • geometrické tvary, barvy
 • stříhání – držení, přesnost
 • kresba postavy, správný úchop tužky, uvolněná ruka
 • správná výslovnost, poznání stejných tvarů
 • vytleskávání rytmu – rytmizace slova
 • výběr dárečku pro dítě, obdržení Upomínkového listu
 • Kritéria pro přijetí žáků do 1. tříd

Budou-li rodiče žádat o odklad školní docházky nebo bude-li odklad navržen pedagogem při zápisu, je nutno projednat tuto skutečnost s vedením školy, vyplnit a podepsat  Žádost o odklad školní docházky.

Po skončení zápisu mají rodiče možnost i s dětmi prohlédnout si školu, seznámit se s prací na interaktivních tabulích, prohlédnout si veškeré učebny školy.