Kukátko

Kukátko

Časopis ze života školy

Fotografujte a pište. Přinášejte zajímavá povídání a výkresy nebo posílejte na e-mail martin.stryncl@zsnovapaka.cz

Kukátko č. 48 Leden 2017

Kukátko č. 49 Únor2017