Rozšířená výuka informatiky

Informatika se na naší škole učí už od 4. třídy, kde se žáci od první hodiny seznamují se školním gmailem. Využíváme celý balík aplikací a služeb od Google v rámci G-Suite pro školy. Díky tomu má každý žák k dispozici vlastní mailovou schránku a účet u googlu. 

V dalších ročnících se žáci postupně seznamují s prostředím Windows, a také s Androidem. Základem pro práci v kancelářských programech jsou MS Office a zároveň alternativa Libre Office. Současně pracujeme i s Google Diskem, G-Dokumenty atd. 

V sedmém ročníku je mezi žáky oblíbený projekt 3D pokojíčku v programu SketchUp. K tomu se ale propracováváme přes bitmapovou a vektorvou grafiku v programech Malování, Krita, Paint.net, Zoner Callisto, Gimp, Zoner Photo Studio,...

Osmý ročník je zaměřený na tvorbu webových stránek a vůbec principy fungování sítí a internetu. Deváťáci se v prvním pololetí věnují využívání Excelu a jeho funkcí. A po malém exkurzu do světa databází se ve druhém pololetí věnujeme tvorbě videa, kdy vždy vznikají velmi zajímavé projekty.