Objednávky přes internet

Objednávky přes internet
---------------------------------
Internetové stránky objednávání: http://strav.nasejidelna.cz/0050.
Pro vstup k objednávacímu systému je nutno na výzvu prohlížeče zadat
uživatelské jméno a heslo.
Přihlašovací údaje
----------------------
Pro první přihlášení je uživatelské jméno a heslo stejné.
Uživatelské jméno se vytváří z prvních 5 písmen příjmení( kratší příjmení se
vypíše celé) bez diakritiky( háčky a čárky) a k těmto 5 písmenům se připojuje
evidenční číslo strávníka z programu ( k dispozici v kanceláři ŠJ).
Např.:
Nováková Marie,ev.č. 109 novak109
Šíp Karel,ev.č. 189 sip189
Změna hesla
---------------
P O Z O R ! Důrazně doporučujeme heslo změnit po prvním přihlášení.Změnu
hesla provedete v menu Nastavení.Zde je nutno zadat 2x nové heslo a potvrdit
volbou Změnit údaje.
Pokud se vám podaří zapomenout vaše nové heslo,můžete požádat v kanceláři
ŠJ o vygenerování úvodních přihlašovacích údajů.
Objednávání
----------------
Internetové objednávky ve spojení s programem Jídelna přináší jedno
omezení.Objednávky přes internet jsou přesnou kopií dat o uživatelích,která
jsou posílána do terminálu,což znamená,že objednávky lze uplatnit jen v
rozsahu 2 týdnů,tak jako v terminálu.
K objednávání můžete využít 3 pohledy:
denní ...zde je možno vpravo v kalendáři vybírat ze dnů,ve kterých je povoleno
objednávat.Ty jsou barevně odlišeny od ostatních dní(bledě růžová),
v případě,že již máte ve dni nějaké objednávky,podbarví se políčko modrou
barvou.
V levé části okna se zobrazuje seznam chodů s tlačítky,které umožnují
zadávat/rušit objednávky,pokud jsou splněny podmínky ke změně
objednávky.Jestliže je objednávání znemožněno,umístěte kurzor myši nad
název chodu,otevře se informační bublina a důvod zněmožnění změny
objednávky..např.objednávky jsou již uzavřeny.U tlačítek jsou také zobrazeny
informace o počtu objednaných kusů,ceně,chodu a popis jídla,které si
objednáváte.Můžete objednat nejvýše 1 ks jídla daného typu denně.Pokud máte
objednán Oběd 1 a chcete Oběd 2,zrušte Oběd 1,a tím se vám uvolní možnost
objednat Oběd 2.Každá změna,objednání či rušení objednávky se znázorní
šedým tlačítkem a textem: „Čeká se na potvrzení objednávky
terminálem“.Objednané jídlo musí jídelna potvrdit přenosem vaší objednávky
do systému.Teprve poté se změna projeví v terminálu a text u tlačítka zmizí.
Sledování objednávek
--------------------------
V menu Objednávky lze sledovat stav vlastních objednávek podle počtu
objednaných kusů .Zda byl chod odebrán a v jakém množství, určuje položka
počet vydaných kusů.Zpětná kontrola počtu vydaných kusů je možná jen v
období,na které lze objednávat, obvykle 2 týdny. Prakticky to znamená, že jsou
zde počty vydaných kusů v aktuálním týdnu.
Menu Platby v offline verzi internetových objednávek zachycuje pouze peněžní
zůstatek ke konci posledního otevřeného období.Po automatickém rozpisu
objednávek jsou do zůstatku započítány i rozepsané objednávky následujícího
měsíce.Kredit je potom nižší,než je na konci aktuálního měsíce.
V Nové Pace 28.8.2009