Den dětí pro 1.třídu

  • 4. 6. 2024

     Byl čtvrtek 30.5.2024 .Dna dny před svátkem dětí. Krásně svítilo sluníčko a my -žáci pátých tříd jsme jako pilné včelky- poletovali po okolí školy. Ptáte se proč ? Rozmístili jsme malé skupiny žáků s připraveným programem na jednotlivá stanoviště, rozvěsili fáborky a pak v klidu čekali na malé kamarády. První třídy vyrazily ze školy  po žlutě a oranžově značené cestě. U každého stanoviště se prvňáčci zastavili a pilně plnili zadané úkoly. Klání vyvrcholilo v Jírových sadech, kde se utkala družstva v přetahování lanem. Po vyluštění poslední hádanky se děti rozeběhly hledat sladký poklad.

     Za sebe mohu říci, že si všichni dopoledne v přírodě užili,nadýchali se čerstvého vzduchu a prožili příjemné chvíle se spolužáky. Děkuji všem žákům 5.A i 5.B za pečlivou přípravu svých stanovišť i za příkladné chování během dopoledne. Žákům devátých tříd pak za pomoc s organizací .  Paní učitelce D.Kulhánkové a M. Ferklové za trpělivost při hlídání svých svěřenců a hlavně sluníčku, které se na malé i větší děti celý den usmívalo.

Dana Rejmontová