31.
srp

Školní družina

Vážení rodiče, ŠD v roce 2020 - 2021 bude zabezpečena následovně : 1.9. 2020  9 - 12, od 2.9.2020 11,20 - 16,00. Ranní provoz bude zajištěn pro všechny žáky  od 6,15. Úplata za ŠD na letošní šk. rok…(více)

31.
srp

Provoz školy 1. září 2020

Vážení rodiče, žáci do školy nastoupí zítra 1. září. Tento den budou žáci v kmenových třídách do 9:00 hodin. Provoz ŠD do 12:00 hodin. 2. září bude již probíhat výuka dle rozvrhu, ŠD do 16:00 hodin.…(více)

31.
srp

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Vážení rodiče, žáci, na základě pokynů MŠMT ČR a ČŠI Vám sděluji důležité informace k organizaci vzdělávání v naší škole v nastávajícím školním roce 2020/2021 v souvislosti s přetrvávající pandemií…(více)

Vzdělávací dny 17. - 19. srpna 2020
24.
srp

Vzdělávací dny 17. - 19. srpna 2020

Vzdělávací dny V rámci projektu Asociace školních sportovních klubů dostaly školy po celé ČR možnost uspořádat „Vzdělávací dny“. Naše škola připravila 1. turnus na 10. – 12. srpna a 2. turnus na 17.…(více)

Vzdělávací dny 10. - 12. srpna 2020
14.
srp

Vzdělávací dny 10. - 12. srpna 2020

Vzdělávací dny V rámci projektu Asociace školních sportovních klubů dostaly školy po celé ČR možnost uspořádat „Vzdělávací dny“. Naše škola připravila 1. turnus na 10. – 12. srpna. Každý den jsme…(více)

30.
čvn

Projektové dny mladý truhlář

Základní škola Nová Paka, Komenského 555 uzavřela s Královéhradeckým krajem smlouvu č. 20SMVU1 – 0009  o poskytnutí účelové dotace  z dotačního fondu  poskytovatele na financování výdajů na realizaci…(více)

Rouzloučení s děváťáky 2020
29.
čvn

Rouzloučení s děváťáky 2020

29.6. 2020 proběhlo na ZŠ Komenského slavnostní vyřazení žáků 9. A. Moderátor tohoto slavnostního okamžiku, Martin Štryncl, vyzval třídní učitelku Kateřinu Krskovou, aby do zaplněné auly naposledy…(více)

26.
kvě

Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí ško

 Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 zohledňuje nestandardní způsob výuky v době krizových opatření způsobených pandemií koronaviru a slevuje z běžně…(více)

Nástup do školy - 9.ročník
4.
kvě

Nástup do školy - 9.ročník

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí Vlády ČR mohou žáci 1. stupně základní školy nastoupit do školy od 25. května 2020. Účast dětí je dobrovolná. Toto rozhodnutí má specifické podmínky, které…(více)