Školní družina v Tongu

Školní družina v Tongu

Výlet se školní družinou
Stalo se již skoro tradicí, že všechny děti ze školní družiny vyrážejí, na konci školního roku, do zábavného parku Tongo v Hradci Králové. A nebylo tomu jinak ani letos 26.června.
Hned po obědě se děti sešly na autobusovém nádraží a společně, se svými vychovateli, vyrazily za 
zábavou a nezapomenutelnými zážitky.
Po příchodu do parku se ihned rozeběhly po celé hale, ve které se nachází spousta atrakcí. Každá z nich představuje jiný ostrov či mořský svět. S chutí využily i možnost zakoupení osvěžujících nápojů a různých laskomin v koutku s občerstvením a po chvilce odpočinku znovu, s nevyčerpatelnou energií, utíkaly objevovat další atrakce. Odpoledne se pomalu, ale jistě, přehouplo k večeru a nastal čas odjezdu.
Děti si jistě celé odpoledne skvěle užily a plné zážitků se, po příjezdu ke škole, rozeběhly ke svým rodičům, aby jim hned mohly všechno vyprávět.

                                                                                                             Za školní družinu Jana Hamanová