Geologická exkurze do Klenotnice a Paleoparku

Geologická exkurze do Klenotnice a Paleoparku

Ve středu 19. června proběhla exkurze do novopacké Klenotnice a Paleoparku. 
37 žáků 9.tříd bylo rozděleno na 2 skupiny a po cestách naučné stezky novopacké geologie vyrazili k výše jmenovaným cílům.
Klenotnice nabízí stálou zajímavou expozici vývoje života na Zemi, mineralogie a spiritismu. Díky zajímavému komentáři průvodce se “deváťáci” měli možnost vrátit časem do dob dávno minulých. 
Další zastavení bylo pro nás všechny novinkou. V nově otevřeném paleoparku Balka jsme byli úplně poprvé. Přestože všechny aktivity ještě nejsou v provozu,náplň byla velmi zajímavá. Po milém přivítání v krásném prostředí jsme měli možnost si vyzkoušet rýžování granátů, hledání zkamenělin, poznávání hornin pomocí QR kódu. Celá naučná stezka i prostor paleoparku jsou vybaveny jasnými, stručnými a graficky názornými naučnými panely. A to je skvělé, protože zdánlivě složité věci jsou srozumitelně vysvětleny pro různé věkové kategorie.
Závěr exkurze byl věnován zjištění pozornosti a znalostí žáků. V Jírových sadech proběhla skupinová aktivita s pracovními listy a kontrola správnosti odpovědí.