Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů

  • Martina Vondráčková
  • 14. 6. 2024
  • Aktuality

Žáci 9.tříd (Diana Slámová, Ondřej Pokorný, Ondřej Drahoš, Tadeáš Lorenc) se zúčastnili půlročního projektu "Příběhy našich sousedů". Projekt spadá pod společnost https://www.postbellum.cz/, která zaznamenává příběhy pamětníků. Naši žáci zpracovávali příběh pana Karla Pokorného, který svůj život zasvětil skautingu a zažil útrapy v minulých režimech.  Výsledkem byla tvorba animačního videa, které můžete zhlédnout zde: https://www.pribehynasichsousedu.cz/horicko/horicko-2023-2024/pokorny-karel/. Slavnostní zakončení se konalo v pátek 14.6.2024 v Hořících, kam byli pozváni ředitelé škol a pamětníci všech zpracovaných projektů z blízkého okolí. Žáci sklidili obdiv všech a do života se odnášejí cenné zkušenosti.