Stávka 27.11.2023

Vážení rodiče,

na pondělí 27.11.2023 je vyhlášena stávka pracovníků ve

školství. Tato stávka se netýká jen učitelů, ale všech

pracovníků (kuchařky, uklízečky, školníci, hospodářky,

ekonomky). Média prezentují, že navýšení rozpočtu je na platy

učitelů, ale skutečnost je úplně jiná. Vláda neplní své

předvolební sliby, školství není její prioritou, jak slibovala před

volbami. Cílem stávky je:

Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by

nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek

finančních prostředků ve školách by způsobil výrazné omezení

možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání

efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování

volitelných předmětů, rušení Nj, ohrožení existence malotřídek,

rušení devátých tříd (loby jedné paní poslankyně, která podniká

ve školství a má několik středních škol).

Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních

pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy

nebyly hrazeny dávky v nemoci.

Víme, že mnohým z Vás stávka způsobí potíže ohledně

zabezpečení dětí, ale není možné donekonečna si nechat vše

líbit. Stávkou bojujeme za děti, aby se úroveň vzdělávání

nesnižovala a učitelé, kteří jsou rodiči a někteří i prarodiči, se

jim mohli věnovat aspoň v takové míře jako doposud. Pokud

dojde k úpravě PHmax, budou se jazyky učit ve velkých

skupinách (24), dělit by se mohly až při počtu 25 a více. Do

stávky je zapojena i školní jídelna, tzn. že tento den se nebude

ani vařit.

Zda bude v pondělí 27.11.2023 stávka, rozhodne jednání mezi

školskými odbory a ministrem školství. Musíme doufat, že se

najde řešení a stávka bude odvolána. V případě stávky budou

všichni zaměstnanci školy mít neplacené volno.

Mgr. Milan Schlögl – ředitel školy