Branný den

Branný den

Branné dny pro první a druhý stupeň

Ve dnech 23. a 26. června proběhly na naší škole projektové dny zaměřené na brannou výchovu. Cílem bylo nejen přiblížit dětem poslání a úkoly IZS a AČR, ale také jim předat praktické rady jak se chovat v různých krizových situacích.
Nejdříve v pátek pro 1. až 4. třídy a následně pak v pondělí pro 5. až 8. třídy byl připraven pestrý program s mnoha stanovišti s aktivitami. Děti se tak kombinovanou formou přednášek i praktických ukázek dozvěděly mnoho nového. Z reakcí dětí během celého dne jasně vyplynulo, že je dané aktivity zaujaly a ,,branné dny,, se tak setkaly s úspěchem.