Hvězdárna Jičín

Hvězdárna Jičín

V úterý 20. června se žáci šestého, sedmého, osmého a devátého ročníku třídy II. Z vydali do Jičína, aby tam navštívili hvězdárnu a dozvěděli se nějaké nové skutečnosti o fungování vesmíru. Ještě před odchodem ze školy dostal každý do ruky mapu s vyznačenou trasou, a tak když jsme v Jičíně na autobusovém nádraží vystoupili, každý mohl podle mapy hledat, kudy naše cesta vede. Došli jsme v pořádku, za krásného počasí na místo, a tam jsme se ihned nechali vtáhnout do děje v interaktivním programu poznávání vesmíru. Naplněni zážitky jsme se vraceli zpět a jako sladká tečka nám posloužil kornout se zmrzlinou. Velký dík patří panu učiteli Štrynclovi za nesmírnou osobní obětavost při pomoci žákům s hendikepem i za pořizování fotodokumentace.
M. Bílková