Besedy s Policií ČR

Besedy s Policií ČR

V minulých týdnech se všechny naše třídy zúčastnily preventivních besed s nprap. Alešem Brendlem. A o kterých tématech se mluvilo? Například o kyberšikaně, bezpečném chování na internetu, o trestní zodpovědnosti, o sociálních sítích, o návykových látkách aj. Myslím si, že tyto besedy jsou pro žáky velice zajímavé a už teď se těšíme na další spolupráci v příštím školním roce. Děkujeme, Aleši.