Chromebooky ve výuce

Chromebooky ve výuce

Chromebooky často zpestřují  naši výuku  ve všech předmětech.  Žáci  je pouze zapnou a používají. Systém je tak intuitivní, že se pak na učitele  už nepotřebují obracet. Vše zvládnou sami. Tvoří, kreslí, mohou používat e-učebnici, čtou, programují, píšou prstem, perem, vyplňují učitelem předem připravené aktivity, doplňují testy. A hlavně je to baví.