Den válečných veteránů

V pátek 11.11.2022 se zúčastnili žáci 9. tříd vzpomínkové akce ke Dni válečných veteránů,
která se každoročně koná v Jírových sadech. Na úvod pronesl svůj projev místostarosta Nové
Paky pan Milan Pospíšil, ve kterém připomněl význam 11. listopadu a přidal několik slov o
novopackém letci RAF Stanislavu Fejfarovi, který zahynul během 2. světové války. Po něm
vystoupil pan Hrubý, jehož otec byl také pilotem RAF, a zavzpomínal na osudy dalších letců
z Novopacka, kteří zasáhli do bojů o Británii. Na závěr celé akce položily Anička s Ellou
společně s oběma místostarosty květiny k pietním místům.