Jak se dělá ZOO

Jak se dělá ZOO

Žáci ZŠ Komenského navštívili zajímavou přednášku pana Petra Fejka na téma: Jak se dělá ZOO. Petr Fejk působil jako učitel literatury na Gymnáziu v Praze, byl také ředitelem České národní budovy v New Yorku, známější je však jako dlouholetý ředitel pražské zoologické zahrady, která pod jeho vedením prošla výraznou modernizací a podle časopisu Forbes se zařadila na místo 7. nejlepší zoo na světě.  Ve funkci ředitele pražské zoo působil mezi lety 1997 - 2009. Byl prvním „neodborníkem“ ve vedení zoologické zahrady. Do povědomí lidí se dostal výraznou modernizací zoologické zahrady a úsilím o její obnovení po ničivé povodni v roce 2002. Žáci zhlédli zajímavé fotografie z ničivých povodní, vyslechli si poutavé vyprávění o tom, jak těžké byly začátky bývalého učitele, který nastoupil do největší české zoo a musel vést několik set zaměstnanců, vylepšil podmínky pro zvířata, bojoval s byrokracií. Na konci povídání pan Fejk naše žáky pochválil za skvělé znalosti z říše zvířat a apeloval na ně, aby nejen zvířata, ale i  přírodu chránili i pro budoucí generace.