Zápis ukrajinských dětí do 1. ročníku 2. 6. 2022

Oficiální termín zápisu ukrajinských dětí do 1. ročníku byl 2. 6. 2022. Ke vzdělávání bylo přijato jedno dítě.

INFORMACE/ІНФОРМАЦІЯ                             

o přijetí žáka k základnímu vzdělávání / про зарахування учня до початкової школи

Registrační číslo přiřazené základní školou/Pеєстраційний номер, призначений початковою школою:  101ZU-1/5-2022

Datum zveřejnění: 9. 6. 2022

Dne 24. 6. 2022 doložili další rodiče potřebné dokumenty k přijetí jejich dítěte.

INFORMACE/ІНФОРМАЦІЯ                             

o přijetí žáka k základnímu vzdělávání / про зарахування учня до початкової школи

Registrační číslo přiřazené základní školou/Pеєстраційний номер, призначений початковою школою:   101ZU-2/5-2022

Datum zveřejnění: 27. 6. 2022