Exkurze do západních Čech

Exkurze do západních Čech

  • Martina Vondráčková
  • 2. 6. 2022
  • Aktuality

Dne 2.června 2022 se převážně žáci 9.tříd a další z 2.stupně vydali autobusem s učiteli dějepisu a panem ředitelem do západních Čech. 

     Navštívili oblast Chodů a hlavně rodné město Jana Sladkého Koziny, který je znám jako "vůdce" selského povstání v 17.století. Zde se v pamětní síni žáci seznámili se životem Chodů a s místními tradicemi. Následovala cesta do Domažlic, kde byli žáci rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina se odebrala do bývalého Chodského hradu, kde jsou vystaveny exponáty místní kultury a druhá skupina putovala po domažlickém náměstí. Viděla zde mimo jiné pozůstatky bývalého opevnění, historické domy a šikmou věž.

     Další putování pokračovalo do Plzně, kam kroky všech zamířily na historické náměstí s nejvyšší věží v ČR a moderní sochou Spejbla a Hurvínka. Nesměla chybět ani návštěva pivovaru, ovšem jsme se zdrželi jen na jeho nádvoří, kde si žáci v budově se suvenýry mohli koupit něco na památku.

     Poté jsme se všichni odebrali dlouhou procházkou k autobusu a odjeli zpět do našich domovů.

Mgr.Martina Vondráčková