EXKURZE DO TECHMÁNIE PLZEŃ

EXKURZE DO TECHMÁNIE PLZEŃ

Dne 19. 5. 2022 se úspěšní řešitelé Matematického klokana vydali do plzeňské Techmanie. Exkurze se zúčastnilo celkem 48 žáků 6. - 9. tříd škol Novopacka, jejichž učitelé jsou zapojeni do pracovní skupiny pro matematickou gramotnost v rámci Místního akčního plánu Nové Paky (MAP). Z každé ze základních škol v Komenského ulici a Husitské bylo vybráno patnáct žáků, ze ZŠ ve Staré Pace a ZŠ Pecka po devíti žácích. Žáky doprovázeli čtyři pedagogové, po jednom z každé školy. Všichni měli na místě zajištěny svačinové balíčky. Celá akce byla hrazena z prostředků  MAP.

Žáci si mohli vyzkoušet různé exponáty, dozvědět se mnoho zajímavého z oblasti techniky, prohloubit si znalosti z fyziky, o přírodních zákonech, najít si to, co právě je zajímalo.
V planetáriu promítali krátké filmy o vesmíru. Expozice obsahovala mnoho zajímavého o historii i současnosti jeho objevování a zkoumání. 

Myslím, že i přes hodiny strávené v autobuse dané vzdáleností z Nové Paky do Plzně, se celý den vydařil a stálo to za to.