Talenty pro firmy - krajské kolo

Talenty pro firmy - krajské kolo

Talenty pro firmy - krajské kolo

Dne 12. 11. 2021 jsme se zúčastnili krajského kola soutěže Talenty pro firmy, do kterého jsme postoupili na základě našeho loňského vítězství v okresním kole soutěže. Soutěž každoročně pořádá Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje a jejím cílem je podpořit polytechnické vzdělávání a spolupráci škol a zaměstnavatelů. Soutěž se konala v prostorách Kongresového centra Aldis v Hradci Králové. Jednotlivé týmy tvořili tři žáci základní školy, tři studenti střední školy, pedagog a celý tým vedl jako kapitán odborník z praxe. Takto sestavené týmy řešily zadaný úkol: ze stavebnice MERKUR sestavit podle stavební dokumentace funkční model nákladního výtahu. Náročné zadání otestovalo zejména trpělivost, jemnou motoriku a rovněž schopnost spolupracovat v týmu.

Krajského kola se zúčastnilo celkem osm týmů z nich dva přicestovaly z Polska. Soutěžní klání tím tak získalo mezinárodní rozměr. Za naší školu se zúčastnili žáci 6. A a 6. B ve složení: Matyáš Luňák, Matyáš Hujer a Michal Koucký. Ti utvořili tým pod patronací společnosti SQS Vláknová optika a.s. ve kterém byli zastoupeni rovněž tři studenti třetího ročníku Střední školy strojírenské a elektrotechnické. Všichni s odvedli skvělou práci a sestavení dokončili mezi prvními. Čas však tvořil jen 30% výsledného hodnocení a zbylých 70%  bylo za preciznost sestavení a nekompromisní dodržování stavebního postupu. I to se však podařilo plně dodržet. Vítězem krajského kola se tak stal novopacký tým společnosti SQS Vláknová optika a.s. a naši vítězové získali diplom a věcné ceny. Vítěznému týmu je navíc odměnou postup do celorepublikového kola soutěže opět rovněž se zahraniční účastí, které se bude konat v dubnu 2022 v Praze.

Všem třem našim žákům patří dík za vzornou reprezentaci školy.

Autor: Mgr. Luboš Flégl