Soutěž "MOJE PÍSMENO"

Soutěž "MOJE PÍSMENO"

  • Martina Vondráčková
  • 26. 10. 2021
  • Aktuality

Výtvarnou soutěž s názvem "Moje písmeno" pořádala MŠ a ZŠ Brána v Nové Pace.

Této soutěže se zúčastnily některé třídy 2.stupně naší školy a obrázky ztvárňovaly v hodinách výtvarné výchovy. Žáci kreslili například první písmeno svého jména, své oblíbené písmeno nebo zkrátka takové písmeno, které jim připadalo do této soutěže nejlepší. Žáci naši školy zabrali první dvě místa v kategorii pro 2.stupeň.

Porota, která umělecká díla žáků vybírala, se skládala z učitelů ZUŠ a nejlépe ocenila z 6.B Vojtěcha Mádlíka (2.místo) a ze 7.B Nicol Urbanovou (1.místo). Výkresy bylo možné zhlédnout  v MŠ a ZŠ Brána při dnech otevřených dveří.

Tímto jim srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.