Desatero primární prevence

Desatero primární prevence

Žáci 2. stupně se účastní projektu na primární prevenci - Desatero primární prevence. Máme k dispozici videa na různá témata z prevence, o kterých si následně s dětmi povídáme a rozebíráme dané situace. Témat je 10. Např. Kouření, alkohol, šikana, týrání, sebepoškozování atd. Po každém videu následuje kvíz, který děti vyplní přes mobilní telefony.