Návrat do školy

Návrat do školy

Vážení rodiče žáků I. stupně, na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 6. dubna 2021 Vám oznamuji, jakým způsobem bude zahájen provoz naší školy pro žáky I. stupně počínaje pondělím 12. dubna 2021:

 1) V pondělí dne 12. 4. 2021 (lichý týden) nastoupí do školy žáci 1.A, 2.B, 3.A, 3.B, 5.A. v 7: 30.

1.A vstoupí do školy předním vchodem u pošty,
2.B vstoupí předním vchodem u Levína,
3.A vstoupí zadním vchodem ze dvora školy vpravo,
3.B vstoupí zadním vchodem ze dvora školy vlevo,
5.A vstoupí vchodem u školní jídelny.

Tam si děti převezmou třídní učitelky a přejdou s nimi do kmenových tříd, kde se provede testování dětí. Každý žák bude testován v pondělí a ve čtvrtek první vyučovací hodinu. V případě, že v tyto dny nebude přítomen, bude testován při nástupu.
Žáci 1. B, 2.A, 4.A, 4.B a 5.B se budou v tomto týdnu distančně vzdělávat z domova.

2) V pondělí dne 19. 4. 2021 (sudý týden) se cyklus obrátí.

1.B vstoupí do školy předním vchodem u pošty,
2.A vstoupí předním vchodem u Levína,
4.A vstoupí zadním vchodem u ze dvora školy vpravo,
5.B vstoupí zadním vchodem ze dvora školy vlevo,
4.B vstoupí vchodem u školní jídelny.

Tam si děti převezmou třídní učitelky a přejdou s  nimi do kmenových tříd, kde se provede testování dětí.

3) Žáci se budou takto po týdnu až do odvolání rotačně střídat.

4) V provozu budou školní družina (v odděleních ŠD bude zachována homogenita tříd prezenční výuky) a školní jídelna. Ranní družina není v provozu.

5) Všechny osoby ve škole musí mít ochranu dýchacích cest(nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek( bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem( např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

(Mimořádné opatření č.j.: MZDR 15757/2020 – 47/MIN/KAN).

MZ-MZ-ze-dne-6.4.2021-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-12.4.202150-1-.pdf

MSMT-Manual-k-provozu-skol-aktualizovany-k-rozeslani-1-.pdf

MO-MZ-testovani-zaku-ve-skolach-s-platnosti-dnem-vydani-ze-dne-6.4.2021-1-.pdf

MO-MZ-testovani-u-prijimacich-zkousek-s-platnosti-od-26.-dubna-2021-ze-d..-1-.pdf

INFORMACE-K-PROVOZU-SKOL-A-SKOLSKYCH-ZARIZENI-OD-12.-DUBNA-2021.docx-1-.pdf

6) Rodiče žáků 1. – 3. tříd se mohou zúčastnit testování, ale musí donést potvrzení o negativním testu.

7) Pokud s výše uvedenými opatřeními nesouhlasíte, může dítě zůstat doma a bude se vzdělávat individuálně bez účasti vyučujícího. V tomto případě je dítě z prezenční výuky omluveno.

Mgr. Milan Schlögl – ředitel školy