Informace Pedagogicko psychologické poradny k zápisu dětí do 1. tříd

Informace Pedagogicko psychologické poradny k zápisu dětí do 1. tříd

V přiloženém dokumentu najdete informace týkající se školní zralosti, důležité pro zápis dětí do 1. tříd. 

Informace-PPP.pdf