Výtvarná soutěž: Létající ptačí krása

Výtvarná soutěž: Létající ptačí krása

V této době se málokdy naskytne příležitost, aby se žáci mohli osobně zúčastnit
jakékoli soutěže. Přeci jen jedna soutěž se konala, byla sice již v říjnu 2020, ale její vyhlášení
se mohlo konat těsně před Vánocemi. A to proto, aby si účastníci mohli cenu za svůj výtvor
osobně převzít. Jednalo se o výtvarnou soutěž pořádanou ZŠ a MŠ Brána v Nové Pace
s názvem „Létající ptačí krása“. Za naši základní školu se do ní přihlásila třída 5.A.
Samotné vyhlášení se konalo na půdě ZŠ a MŠ Brána, kam mohli přijít všichni, kteří
svým obrázkem do soutěže přispěli. Paní učitelka Merhulíková z místní školy měla krásný
proslov obohacený zajímavostmi o ptačí říši a jeho „obyvatelích“.
Nezávislá porota ze ZUŠ v Nové Pace vybírala obrázky žáků ze všech škol, které se
přihlásily. Byly vyhlášeny celkem 3 kategorie (1.kategorie : mateřské školy, 2.kategorie
1.stupeň základní školy, 3.kategorie 2.stupeň základní školy). V každé kategorii byla vždy 3
umístění.
Žáci ze ZŠ Komenského spadali do 2.kategorie a v této kategorii se umístil
s pomyslnou stříbrnou medailí žák z 5.A Vít Šenkyřík. Každý výherce získal památeční
diplom a jako hmotný dar obdrželi knihu.

Mgr.Martina Vondráčková