Spádová škola potřebná pro zabezpečení péče o děti ve věku do 10 let, zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci vybraných profesí:

Naše škola byla určena jako spádová škola potřebná pro zabezpečení  péče o děti ve věku do 10 let,  zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci vybraných profesí:

  • bezpečnostních sborů;
  • obecní policie;
  • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
  • příslušníci ozbrojených sil;
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
  • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
  • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
  • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení;

 Pokud spadáte do některé skupiny, je potřeba, aby Váš zaměstnavatel nahlásil Vaše dítě na KÚ Královéhradeckého kraje, odbor školství – Mgr. Svatavě Odlové.. Tzn. zaměstnavatel pošle vyplněnou tabulku (Tabulka-pozadavky.xlsx) na   e-mail: sodlova@kr-kralovehradecky.cz  .

Distanční výuka je povinná pro všechny žáky dle Školského zákona.

V případě jakýkoliv dotazů neváhejte a s vyučujícími se spojte.

 

V Nové Pace  31. 12.  2020      Mgr. Milan Schlögl – ředitel školy