Školní družina

Vážení rodiče, ŠD v roce 2020 - 2021 bude zabezpečena následovně : 1.9. 2020  9 - 12, od 2.9.2020 11,20 - 16,00. Ranní provoz bude zajištěn pro všechny žáky  od 6,15. Úplata za ŠD na letošní šk. rok bude ponížená o částku za přerušení provozu v roce minulém. Peníze budeme vybírat v listopadu. Jana Štrynclová