Rouzloučení s děváťáky 2020

Rouzloučení s děváťáky 2020

29.6. 2020 proběhlo na ZŠ Komenského slavnostní vyřazení žáků 9. A. Moderátor tohoto slavnostního
okamžiku, Martin Štryncl, vyzval třídní učitelku Kateřinu Krskovou, aby do zaplněné auly naposledy
přivedla své deváťáky. Poté pozdravil pana Milana Pospíšila, ředitele školy pana Milana Schlögla a
zástupkyni ředitele paní Jarmilu Tázlarovou. Třídní učitelka 9.A Kateřina Krsková na pódiu ošerpovala
své žáky. Pro šerpu a krásné knihy si přišli tito žáci: Jan Bajer, Jan Bek, Tomáš Brodský, Šimon Kraus,
Matyáš Křížek, Petr Mádlík, Václav Mandík, Daniel Patka, Miloš Ruml, Dominik Stoklas, Jan Vedral,
Filip Zamlar, Eliška Hudcová, Mariana Kavanová, Marie Knapová, Amálie Plíšková, Klára Ticháčková,
Markéta Vajsejtlová, Nela Elnekaveová, David Kužel, Tomáš Bouchner, Martin Groh, Martin Herzán,
Matěj Glos, Tereza Hanková, Blanka Jezdinská, Štěpán Mühl, Jakub Pluhař, Barbora Podlipná, Adéla
Skrbková, Aneta Staňková, Jakub Valeš. Všem přejeme v budoucnu hodně štěstí.