Zápis 2020 - Výsledky přijímacího řízení

V letošním  školním roce proběhl zápis netradičním, pro nás pedagogy a bohužel i budoucí prvňáčky a jejich rodiče, smutným způsobem. Vzhledem ke zdravotní situaci se zápis konal bez přítomnosti dětí. Rodiče podávali v průběhu celého měsíce dubna žádosti o přijetí svých synků a dcer k základnímu vzdělávání osobně ve škole, prostřednictvím pošty, nebo e- mailu.

Ke vzdělávání na naší škole zapsali rodiče celkem 44 dětí – 21 děvčat a 23 chlapců, kteří nastoupí od 1. 9. 2020 do první třídy.
Pro 14 dětí požádali rodiče o odklad povinné školní docházky.

Každým rokem pořádáme v měsíci červnu schůzku rodičů budoucích prvňáčků, na které předáváme další informace, týkající se začátku školního roku. Vzhledem k současné situaci zatím nevíme, zda budeme moct tuto schůzku uskutečnit.
Pokud by se schůzka nemohla v měsíci červnu konat, realizovali bychom ji v posledním srpnovém týdnu před nástupem dětí do školy.

S rodiči všech přijatých dětí jsme v kontaktu – byli informováni o přidělených registračních číslech, pod kterými byla vydána “Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ a  obdrželi „Bulletin 2020“ s informacemi o škole.

Přijetí do prvního ročníku od školního roku 2020/2021

Ve dnech 1. - 30. dubna se konalo přijímací řízení, na základě kterého byla vydána

"Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání" s těmito čísly jednacími:

 

 

číslo jednací

 

1.

51 Z - 81/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

2.

51 Z - 82/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

3.

51 Z - 83/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

4.

51 Z - 84/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

5.

51 Z - 85/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

6.

51 Z - 86/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

7.

51 Z - 87/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

8.

51 Z - 88/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

9.

51 Z - 89/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

10.

51 Z - 90/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

11.

51 Z - 91/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

12.

51 Z - 92/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

13.

51 Z - 93/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

14.

51 Z - 94/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

15.

51 Z - 95/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

16.

51 Z - 96/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

17.

51 Z - 97/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

18.

51 Z - 98/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

19.

51 Z - 99/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

20.

51 Z - 100/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

21.

51 Z - 101/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

22.

51 Z - 102/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

23.

51 Z - 103/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

24.

51 Z - 104/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

25.

51 Z - 105/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

26.

51 Z - 106/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

27.

51 Z - 107/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

28.

51 Z - 108/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

29.

51 Z - 109/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

30.

51 Z - 110/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

31.

51 Z - 111/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

32.

51 Z - 112/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

33.

51 Z - 113/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

34.

51 Z - 114/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

35.

51 Z - 115/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

36.

51 Z - 116/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

37.

51 Z - 117/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

38.

51 Z - 118/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

39.

51 Z - 119/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

40.

51 Z - 120/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

41.

51 Z - 121/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

42.

51 Z - 122/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání

43.

51 Z - 123/2020

Přijat/a k základnímu vzdělávání