Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

    Mimoradne-opatreni-uzavreni-zakladnich-strednich-a-vysokych-skol-od-11-3-2020.pdf

Odhlášení obědů ve školní jídelně zajišťuje vedoucí ŠJ paní Koťátková. Není třeba obědy odhlašovat individuálně.

Další informace o vývoji situace budeme sdělovat přes Komens a na webových stránkách školy.