PREVENCE: Koronavirus

PREVENCE: Koronavirus

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje Vám předáváme informace k problematice výskytu koronaviru v Evropě.  Podle doporučení vládních představitelů všechny vyzýváme ke zvážení cest do zahraničí. Pokud organizujete či se podílíte na organizaci zahraničního zájezdu do rizikové oblasti, měli byste zohlednit Vaši odpovědnost za tuto akci, její průběh či případné následky.