Základní informace o škole

Název školy Základní škola Nová Paka
Adresa školy Komenského 555
Právní forma příspěvková organizace
IČO 49305620
IZO 049305620
Identifikátor školy 600092127
Vedení školy

ředitel: Mgr. Milan Schlögl 
zástupkyně ředitele: PaedDr. Jarmila Tázlarová
zástupkyně ředitele: Mgr. Lucie Suchardová

Kontakt tel.: 493 722 420
fax: 493 723 700
e-mail: skola@zsnovapaka.cz
web: www.zsnovapaka.cz

Zřizovatel

Název zřizovatele Město Nová Paka
Adresa zřizovatele Dukelské náměstí 39
Kontakt tel: 493 760 111
fax: 493 760 120
e-mail: posta@munovapaka.cz

Součásti školy

Základní škola kapacita 750 žáků
Školní družina kapacita 175 žáků