Den dětí ve školní družině

Den dětí ve školní družině

Pro děti ze školní družiny jsme uspořádali "Dětský den" ve sportovní hale.
Spoustu úkolů musely děti projít a úspěšně splnit, aby si nakonec mohly pochutnat na své odměně. Na dětech bylo vidět nadšení pro každý úkol, který musely zvládnout. Šplhání, hod míčkem na cíl, chůze po kladině, trefit se šipkou do kruhů, opičí dráha přes žebřiny, prolézt tunel, kotouly, hod na koš, skákání s míčem a nebát se skočit ze švédské bedny do žíněnky zvané "jáma". Hodinka zápolení nám utekla jako voda v řece. Všechny děti za svoji šikovnost obdržely sladkou odměnu a pití. S úsměvem na tvářích jsme se odebrali do svých družin. Zbytek dne jsme strávili na školním dvoře a poté hurá domů.
                                                                                                                                                     Za školní družinu Martin Štryncl