Oslavy 100. výročí republiky

Oslavy 100. výročí republiky

 Dnešní školní den nebyl jen tak obyčejný.  I naše škola se připojila k oslavám 100.výročí od vzniku republiky. Každá třída se zapojila do výzdoby školy a při vyučovacích hodinách se děti seznamovaly s historií naší vlasti. Žáci deváté a osmých tříd připravili pro své mladší spolužáky seznámení s významnými osmičkami v našich dějinách. Celá akce se uskutečnila v Jírových sadech a u sochy T.G.Masaryka. Každé z pěti zastavení se věnovalo jednomu roku – 1918, 1938, 1948, 1968, 1989. Dvojice žáků  se na náměstí také ptala obyvatel Nové Paky na významné osmičky a věnovala jim malou pozornost s obrázkem naší školy s trikolorou.  I počasí nám celkem přálo a celá akce se vydařila. Velký dík patří všem žákům, kteří se na přípravě podíleli.

  Nesmíme zapomenout na výstavu předmětů z minulosti, kterou uspořádala třída paní učitelky Kulhánkové. Ale o tom určitě více napíše sama paní učitelka. Na závěr dnešního dne všichni před školou zazpívali hymnu.