Výzva MŠMT č. 02_16_022

Výzva MŠMT č. 02_16_022

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002993
Název projektu: „AMOS22“
Číslo jednací projektu: MSMT-34923/2016-8

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.
Výzva podpoří na naší škole osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta a speciálního pedagoga. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (klub zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Škola si sestavila svůj projekt prostřednictvím výběru nabízených tzv. šablon aktivit:

  • II/1.2 – Školní asistent (personální podpora ZŠ)
  • II/2.1 – Vzdělávání ped. pracovníků ZŠ (DVPP v rozsahu 16 hodin – Čtenářská gramotnost)
  • II/2.9 – Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
  • II/2.11 -Tandemová výuka na ZŠ
  • II/2.12- CLIL ve výuce na ZŠ
  • II/3.1 – Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • II/3.2 – Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • II/3.3 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Schválený rozpočet projektu:  1 037 355 Kč (z toho z ESF = 881 751,75 Kč st.rozpočet = 155 603,25 Kč)

Termín realizace projektu: 1.1.2017 – 31.12.2018