Každý učitel má vlastní mailovou adresu ve tvaru:

jmeno.prijmeni@zsnovapaka.cz
(jména jsou samozřejmě bez diakritických znamének)

Seznam učitelů a vychovatelů školní družiny

TITUL JMÉNO PŘÍJMENÍ TŘÍDNICTVÍ e-mail
Mgr. Milan Schlögl ŘŠ milan.schlogl@zsnovapaka.cz
PaedDr. Jarmila Tázlarová ZŘŠ jarmila.tazlarova@zsnovapaka.cz
Mgr. Lenka Hačková 1.A lenka.hackova@zsnovapaka.cz
Mgr. Jana Komárková 1.B jana.komarkova@zsnovapaka.cz
Mgr. Karla Fišarová 2.A karla.fisarova@zsnovapaka.cz
Mgr.  Jana Lánská 2.B jana.lanska@zsnovapaka.cz
Mgr. Lenka Müllerová 2.C lenka.mullerova@zsnovapaka.cz
Mgr. Dagmar Kulhánková 3.A dagmar.kulhankova@zsnovapaka.cz
  Veronika Králová 3.B veronika.kralova@zsnovapaka.cz
Mgr. Dana Rejmontová 4.A dana.rejmontova@zsnovapaka.cz
Mgr. Marcela Ferklová 4.B marcela.ferklova@zsnovapaka.cz
Mgr. Marek Fanta 5.A marek.fanta@zsnovapaka.cz
Mgr. Soňa Římalová 5.B sona.rimalova@zsnovapaka.cz
Mgr. Ivana Smrčková 6.A ivana.smrckova@zsnovapaka.cz
Mgr. Kateřina Krsková 6.B katerina.krskova@zsnovapaka.cz
Mgr. Martina Vondráčková 7.A martina.vondrackova@zsnovapaka.cz
Mgr. Lucie Suchardová 7.B, ZŘŠ lucie.suchardova@zsnovapaka.cz
Mgr. Monika Macáková 8.A monika.macakova@zsnovapaka.cz
Ing. Karolína Bartošová 8.B karolina.bartosova@zsnovapaka.cz
Mgr. Lukáš Macák 9.A lukas.macak@zsnovapaka.cz
Mgr. Petra Sklenárová 9.B petra.sklenarova@zsnovapaka.cz
Mgr. Hana Čepelková 1.Z hana.cepelkova@zsnovapaka.cz
Mgr. Marie Bílková 2.Z marie.bilkova@zsnovapaka.cz
Mgr. Zdeňka Fejfarová 1.S zdenka.fejfarova@zsnovapaka.cz
Mgr. Hana Hadincová   hana.hadincova@zsnovapaka.cz
Mgr. Luboš Flégl   lubos.flegl@zsnovapaka.cz
Mgr. Ivona Hykyšová   ivona.hykysova@zsnovapaka.cz
Mgr. Hana Suchardová   hana.suchardova@zsnovapaka.cz
Mgr. Věra Šmidrkalová   vera.smidrkalova@zsnovapaka.cz
Mgr. Věra Tauchmanová   vera.tauchmanova@zsnovapaka.cz
Mgr. Pavlína Halamková   pavlina.halamkova@zsnovapaka.cz
Ing. Ondřej Kašpar správce ICT ondra.kaspar@zsnovapaka.cz
  Jana Hamanová ŠD I jana.hamanova@zsnovapaka.cz
  Martin Štryncl ŠD II martin.stryncl@zsnovapaka.cz
Ing. Lucie Němcová ŠD III lucie.nemcova@zsnovapaka.cz
  Kateřina Drašarová ŠD IV katerina.drasarova@zsnovapaka.cz
  Jana Štrynclová ŠD V jana.strynclova@zsnovapaka.cz
  Renáta Vaňková ŠD VI renata.vankova@zsnovapaka.cz
  Petra Horáková AP petra.horakova@zsnovapaka.cz
  Kateřina Mühlová AP katerina.muhlova@zsnovapaka.cz
Mgr. Milena Plecháčová psycholog psycholog@zsnovapaka.cz
  Lenka Rozumová AP

lenka.rozumova@zsnovapaka.cz

  Anna Koutová AP anna.koutova@zsnovapaka.cz