Projekt AMOS3

Naše škola se ve školních letech 2020/2021 a 2021/2022 zapojila do výzvy MŠMT OP VVV, která je poskytována z Evropských strukturálních a investičních fondů, výzva MŠMT č. 02_20_080.

Název projektu: AMOS 3
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017888
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2020
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2022

Délka realizace: 24 měsíců

Výše částky schválené : 807 000,00 Kč.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Hlavní aktivitami jsou:

  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.
  • Projektový den ve výuce.
  • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ.