Školní družina

Základní informace o školní družině

Kontakt : 493 722 420

Školní družina má 5 oddělení

Provoz školní družiny začíná ráno v 6.15 hod. (příchod žáků do ranní školní družiny končí v 7.00 hod). Odpolední provoz končí v 16.00 hod.

Poplatek ve školní družině na jedno pololetí činí 500,- Kč. Finanční příspěvek od rodičů využíváme především na nákup materiálu pro práci s dětmi ve školní družině a vybavení školní družiny novými stolními hrami a stavebnicemi.

Žák je přijat do školní družiny na základě vyplněné přihlášky.

Nastane-li změna v odchodu žáka ( dříve nebo později) musí se předem prokázat písemným prohlášením. Dojde-li k trvalé změně v odchodu žáka ze školní družiny, je nutno provést úpravu v přihlášce.

Pro vyzvednutí žáka jinou osobou, než která je uvedena na přihlášce, musí mít tato osoba vždy písemný doklad podepsaný rodičem, popř.zákonným zástupcem. V nejasných případech vychovatelky školní družiny ověřují dané skutečnosti telefonicky.

Rodiče si žáky mohou vyzvedávat do 13.00 hod. a potom až od 14.00 hod., aby se děti mohly v této době věnovat souvisle připravené odpolední činnosti..

Na pobyt venku je doporučováno žákům sportovní oblečení, které si mohou uložit ve skříňkách umístěných ve školní družině.

ŠD I.