Nabídka kroužku anglického jazyka SciLearn English

Vážení rodiče,
školu oslovila RNDr. Pavlína Hašková, Ph.D. z týmu SciLearn English
s nabídkou kroužku pro Vaše děti (1. – 9. ročník).
Podrobnosti ohledně konceptu, organizace výuky a ceny naleznete na přiložené
informační stránce pro rodiče https://scilearn.cz/krouzky/info-pro-rodice/ .
V případě zájmu rodičů se 19. 9. 2019 uskuteční od 17:00 – 18:00 hod. (po
třídních schůzkách) informační schůzka ke kroužku, kde by lektorka představila
celý program, se kterým by žáci pracovali a zodpověděla by Vaše dotazy.
Pokud budete mít o kroužek zájem, informujte, prosím, školu prostřednictvím
třídních učitelů.