Jarní recitační soutěž

Jarní recitační soutěž

Jarní recitační soutěž

     Rok utekl jak voda v Brdském potoce a duben znovu přinesl nový ročník recitační soutěže. Sešlo se 31 nadšených recitátorů, aby své umění ukázalo pětičlenné porotě učitelů 2. stupně, divákům i svým spolužákům.

     Soutěž byla rozdělena do tří kategorií. V nejmladší  se předvedlo 6 dětí. Chlapci i děvčata se hrdinně postavili před porotu i diváky. Hlasitě a nebojácně zarecitovali vybranou báseň, za kterou si vysloužili potlesk,  sladkou odměnu i diplom.

Na 3.místě se umístil Ondra Kavan z 1.B, na druhý stupínek se postavila Amálka Musilová  z 1.A a vítězem se zaslouženě stal Lukáš Macák z 1.B.

      16 dětí z 2. - 3. tříd věnovalo svůj volný čas učení známých i méně známých básní. Obdivovala jsem suverenitu a sebevědomí, s jakým se postavili k recitování i celkovému přístupu k soutěži. Nejenže se bezvadně připravili a básně bezchybně zarecitovali, ale vážnost chvíle podtrhli i vkusným slavnostním oblečením.

Porota stála před těžkým úkolem - vybrat vítěze. Nakonec rozhodla takto:

Třetí místo patří Kristýně Militké z 3.A,  o druhé místo se podělily Karolína Zrnová a Darina Jirásková  - obě z 3. B a první místo vybojovala Berenika Beránková  z 2.B.

     I nejstarší kategorie byla plná krásných veršů v podání žáků 4.-5.tříd.

Po sečtení bodů porota vyhlásila 2 třetí místa . Odnesl si je Jaroslav Tauchman a Aneta Militká z 5.třídy. Druhé místo recitací Erbenovy Polednice si vybojovala Nina Šulcová z 5.A. Vítězkou se stala Marcela Nosková – žákyně 4.B. Svoji volbou básně nadchla porotu i diváky a sklidila zasloužený obdiv.

     Soutěž zakončily dvě dívky z 6.třídy – Bára Brádlová a Martina Lukášová. Jsem ráda, že přestupem na 2.stupeň se láska k veršům u děvčat neztratila.

     Všem děkuji za vzornou účast a těším se, až se za rok znovu rozezní zpěvné verše českých básníků.

Dana Rejmontová