Zápis 2019 - Výsledky přijímacího řízení

Zápis 2019 - Výsledky přijímacího řízení

Zápis dětí k povinné školní docházce se již třetím rokem koná na základních školách v jarním, dubnovém termínu. Termín zápisu na naší škole byl stanoven na pátek 5. a sobotu 6. dubna.

K zápisu přivedli rodiče celkem 55 dětí – 27 chlapců a 28 dívek. Bylo vydáno 38 rozhodnutí o přijetí. Pro 17 dětí požádali rodiče o odklad povinné školní docházky.

Stejně jako v minulých letech i letošního zápisu se účastnili všichni pedagogičtí pracovníci školy. Učitelé druhého stupně byli nápomocni při vyplňování potřebné dokumentace. To umožnilo paní učitelkám z prvního stupně plně se soustředit na budoucího školáčka a povídání s ním. Děti plnily zadané jednoduché úkoly a odpovídaly na otázky paní učitelek. Každé z dětí přidalo také svůj paprsek na společné sluníčko a vybralo si lžičku – dárek, který pro ně vyrobili a milým vzkazem doplnili žáci 5. B. Celému zápisu byli samozřejmě vždy přítomni rodiče dítěte.

Po absolvování povinné části zápisu využila většina rodičů možnost prohlédnout si s dětmi školu. Ty si mohly zkusit práci na interaktivní tabuli, sluchátka v jazykové učebně, hru na různé hudební nástroje v hudebně, řešit jednoduché úkoly na počítačích v počítačové učebně. Při tom jim byli nápomocni žáci 2. stupně, kteří se úlohy průvodců zhostili se ctí.

Na závěr si děti převzaly „Upomínkový list“ a „placku“ s vlastní fotografií a další dárky. Věřím, že čas strávený ve škole byl pro všechny příjemný.

Poděkování patří čtyřem desítkám našich žáků, kteří ve svém volnu u zápisu pomáhali, někteří dokonce po oba zápisové dny a všem pedagogům, kteří se zasloužili o přípravu i bezproblémový průběh celého zápisu.

 

Výsledky přijímacího řízení – zápis dětí do 1. třídy

Ve dnech 5. – 6. 4. 2019 byla vydána rozhodnutí s následujícími čísly jednacími    

 

číslo jednací

 

1.

61/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

2.

62/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

3.

63/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

4.

64/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

5.

65/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

6.

66/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

7.

67/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

8.

68/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

9.

69/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

10.

70/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

11.

71/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

12.

72/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

13.

73/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

14.

74/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

15.

75/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

16.

76/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

17.

77/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

18.

78/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

19.

79/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

20.

80/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

21.

81/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

22.

82/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

23.

83/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

24.

84/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

25.

85/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

  

 

číslo jednací

 

26.

86/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

27.

87/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

28.

88/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

29.

89/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

30.

90/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

31.

91/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

32.

92/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

33.

93/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

34.

94/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

35.

95/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

36.

97/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

37.

99/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

38.

101/2019

Přijat k základnímu vzdělávání

 Datum zveřejnění: 8. dubna 2019