Šablony OPJAK ZŠ Nová Paka Komenského

Šablony OPJAK ZŠ Nová Paka Komenského

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I
Od 1. 9. 2022 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního
projektu „Šablony OPJAK ZŠ Nová Paka Komenského“. Cílem výzvy je přispět k zajištění
rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky
prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného
sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.
Aktivity realizované na naší škole v rámci tohoto projektu jsou zaměřeny na posílení o
školního psychologa, spolupráci s rodiči, inovativní vzdělávání žáků a vzdělávání
pedagogických pracovníků.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000871

Název operačního programu: Operační program Jan Amos Komenský

Číslo výzvy: 02_22_002

Doba realizace: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025

Rozpočet projektu celkem: 3.381.565,- Kč


Naše škola se zapojí v rámci projektu do následujících šablon:

  • 1.II/11 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ
  • 1.V/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK
  • 1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
  • 1.II/3 Školní psycholog ZŠ
  • 1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ