USNESENÍ VLÁDY ČR

Vážení rodiče,

na základě USNESENÍ VLÁDY ČR jsou od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 uzavřeny všechny základní školy.

Naše škola byla určena jako spádová škola potřebná pro zabezpečení  péče o děti ve věku do 10 let,  zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci vybraných profesí:

bezpečnostních sborů;

obecní policie;

poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;

příslušníci ozbrojených sil;

zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech

podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č.

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;

zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení;

 

 Pokud spadáte do některé skupiny, a dosud jste nám to nenahlásili, prosím o co nejrychlejší informaci ( do 14:00 hodin), zda máte zájem, aby vaše dítě chodilo v těchto dnech do školy.  Pro tyto děti bude fungovat i ŠD.

Každý vyučující se spojí s vašimi dětmi a zadá jim konkrétní úkoly, na kterých musí pracovat.  Učitelé s dětmi i Vámi budou komunikovat prostřednictvím e-mailu, interaktivních programů nebo aplikací Komens.

Distanční výuka je povinná p=ro všechny žáky dle Školského zákona.

V případě jakýkoliv dotazů neváhejte a s vyučujícími se spojte.

 

V Nové Pace  13. 10. 2020      Mgr. Milan Schlögl – ředitel školy

 

Odběr jídel ze školní jídelny:  

 Žákům na distanční výuce bude oběd automaticky odhlášen. Nabízíme možnost vyzvednout si oběd s sebou za dotovanou cenu, v tom případě je nutné si oběd přihlásit.

Oběd si můžete vyzvednout v jednorázovém termoboxu (za poplatek 10,- Kč). Případně do vlastního jídlonosiče označeného jménem (omyvatelně označit každý kus, včetně víček). Jídlonosič je nutné přinést do jídelny vždy den předem. Žáci na distanční výuce nemají přístup do jídelny, oběd si vyzvednou u výdejního okénka v čase 11,30 - 12 hod.

Prosím o dodržení času výdeje, později nebude možné oběd vydat.

Oběd si můžete přihlásit prostřednictvím internetových přihlášek,

případně volejte 493722563, pište e-mail sjnovapaka@seznam.cz

 Děkujeme za pochopení

Jana Koťátková – vedoucí ŠJ