Výuka ve škole od 12. 10. 2020

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví a ministra školství dochází k úpravě výuky na 2. stupni základních škol.

V týdnu 12. – 16. 10. 2020 bude  prezenční výuka ve třídách 6. A, 7. A, 8. A, 9. A. a v týdnu 19. 23. 10. 2020  ve třídách 6. B, 7. B, 8. B, 9. B.

Třídy, které nebudou mít prezenční výuku, budou mít  distanční výuku / práce doma/. Učitelé všem žákům  zadají úkoly, které následující týden učitelé zkontrolují při prezenční výuce. V případě nejasností se žáci mohou se svými učiteli spojit prostřednictvím e-mailů, telefonicky nebo prostřednictvím aplikace Komens. Pro všechny žáky při prezenční výuce platí zvýšené hygienické požadavky, včetně nošení roušek. Pokud nemůže dítě nosit roušku ze zdravotních důvodů, je nutno doložit lékařským potvrzením.

!!! Rouška na mém obličeji chrání ostatní před možnou nákazou!!!

Tato opatření platí pouze pro 2. stupeň ZŠ. Výuka na 1. stupni probíhá neměnným způsobem, tzn. i činnost ŠD.

Dle Opatření MŠMT jsou na 26. a 27. 10. 2020 vyhlášeny volné dny, tzn. že žáci celé školy nebudou ve škole v týdnu 26. - 30. 10. 2020.

Tato opatření jsou zatím do konce měsíce října, o dalších opatřeních Vás budeme včas informovat.

Mgr. Milan Schlögl – ředitel školy

Odebírání obědů od 12.10. 2020

Žáci přítomní ve škole jsou ke stravování přihlášeni automaticky, oběd si zkonzumují ve školní jídelně, ve stejném režimu jako dosud.

Žákům na distanční výuce bude oběd automaticky odhlášen. Nabízíme možnost vyzvednout si oběd s sebou za dotovanou cenu, v tom případě je nutné si oběd přihlásit.

Oběd si můžete vyzvednout v jednorázovém termoboxu (za poplatek 10,- Kč). Případně do vlastního jídlonosiče označeného jménem (omyvatelně označit každý kus, včetně víček). Jídlonosič je nutné přinést do jídelny vždy den předem. Žáci na distanční výuce nemají přístup do jídelny, oběd si vyzvednou u Výdejního okénka v čase 11,30 - 12 hod.

Prosím o dodržení času výdeje, později nebude možné oběd vydat.

Oběd si můžete přihlásit prostřednictvím internetových přihlášek,

případně volejte 493722563, pište e-mail sjnovapaka@seznam.cz

 Děkujeme za pochopení

Jana Koťátková – vedoucí ŠJ