T-profi talenty pro firmy - krajské kolo

T-profi talenty pro firmy - krajské kolo

15. listopadu 2019 jsme se vydali na krajské kolo soutěže T-profi pořádané Krajskou hospodářskou komorou. Naši školu reprezentovali žáci pátých tříd: Jan Sál 5.B, Domingo González 5.B a Filip Kotyk 5.A. Společně s námi jeli 3 studenti ze SŠSE v Nové Pace a vedoucí našeho týmu byl pan Ing. Miloš Dolejší z SQS Vláknová optika a.s. Krajské kolo se konalo v Kongresovém cetru Aldis v Hradci Králové.

Naším úkolem bylo vytvořit fungující model z polytechnické stavebnice, připravený výhradně pro tuto soutěž. Na složení jsme měli časový limit -3 hodiny. Hodnotila se přesnost sestaveného modelu s papírovou předlohou, precizní provedení celého modelu a funkčnost. Krajského kola se účastnilo 6 týmů, z toho jeden tým z Polska. 

Náš tým se umístil na krásném 3. místě. Velmi děkujeme za výbornou reprezentaci školy a gratulujeme ke krásnému výsledku.