Školní výlet 3.tříd

Školní výlet 3.tříd

Školní výlet třetích tříd

     Ve velmi teplém úterý 11.června opustili žáci třetích tříd svou školu a zamířili směr Jaroměř a Česká Skalice. Po hodinové jízdě autobusem vystoupili u pevnosti Josefov. Každá třída se rozdělila na dvě vojenské skupiny , pod velením „svých generálů“  začalo putování po vojenské pevnosti. Děti plnily různé úkoly, z nichž asi nejtěžší byl- projít určenou trasu samostatně v naprosté tmě. Téměř všichni se k úkolu postavili čelem a trasu prošli bez jediné slzičky.

     Takto postavený projekt pro děti byl velmi zdařilý a moc se nám všem líbil.

     Další naše putování vedlo do Barunčiny školy v České Skalici. Děti se podívaly do školy, ve které trávila školní docházku spisovatelka Božena Němcová. Po příjemné tří kilometrové procházce zámeckou oborou jsme dorazili k zámku v Ratibořicích. Tam nás čekal zasloužený odpočinek, nákup dobrot a upomínkových předmětů . Především jsme ale nahlédli do domku Barunky na Starém Bělidle, podívali se na  mlýn a na jez , u kterého zpívala Viktorka a vyfotili se u sochy babičky s dětmi a psy.

     Nakonec nás rozehřátý autobus dovezl zpět do našeho města a všichni jsme honem pospíchali trochu se zchladit v zahradních bazénech.  

Dana Rejmontová